• Bestuur

   

    Naam

   Functie

   Telefoonnummer

   Hans van Breeden

   Voorzitter

   0511-477102

   Melina de Vries

   Secretaris

   06-31273989

   Dineke van der Velde

   Penningmeester

   06-17744551

   Simon Talsma 

   Algemeen lid & Wedstrijdsecretaris

   0511-474898

   

  Digitaal te bereiken via:

  info@korfbalveenwouden.nl

  trochrinner@gmail.com (kopij voor de website & overige sociale media)

   

  Vergaderdata bestuur:

  Het bestuur vergadert iedere eerste donderdagavond van de maand.

   

  Rekeningnummer:

  NL94 RABO 034.33.59.448 t.n.v. Korfbalvereniging Veenwouden